Impressum/disclaimer

Most visuals on this website are artist impressions of existing product designs and designs by third parties. We never take credit for the actual product designs and do not intend to harm you or your brands/products. On the other hand all 3D models and renders are made by me, after reference. If you want a certain brand and or product removed from this site, just ask and argument and we will remove it instantly.

De meeste beelden op deze website zijn een artistieke impressie van bestaande producten en product designs, ontworpen door derden. We beweren nooit dat de initiele ontwerpen van onze hand zijn en hebben eveneens niet de bedoeling om u en uw merknaam schade te berokkenen. Daartegenover staat dat alle 3d modellen en renders wél door mij gemaakt zijn, naar bestaande voorbeelden. Als je een bepaald beeld van deze site verwijderd wenst te zien, vraag en argumenteer en wij zullen niet aarzelen om ze te verwijderen.

Onze werkwijze in 6 stappen


3. Compositie

Camerastandpunten worden bepaald en de composities worden op punt gezet. Belichting en additionele elementen worden toegevoegd.

6. Nabewerking

In Photoshop worden de beelden verder afgewerkt. Beeldelementen worden toegevoegd waar nodig. De belichting kan worden bijgesteld.

1. Briefing

Het aanleveren van alle beschikbare materialen door de klant en samen het einddoel bepalen.

4. Animatie

Optioneel kunnen de 3D voorwerpen of camera geanimeerd worden: een filmpje verduidelijkt functionaliteiten of toont een handleiding.

2. Maken van het 3D model

Het 3D-model wordt gemaakt en gedetailleerd waar nodig. Realistische materialen en texturen worden toegepast.

5. Renderen van de beelden

De 3D scene wordt omgezet naar waarheidsgetrouw beelden met de juiste belichting en camerastandpunten.

Wij maken gebruik van volgende software* ...

(*Wij zijn tevens officieel licentiehouder van al deze paketten)

contact

Sven Wittoeck
Bareelstraat 5
9200 Dendermonde

email me!

Tel. : 0476 72 08 99

Site by Nonius bvba © 2020 | Impressum/disclaimer